Scannen

Wij als KI. service Zuid-West Friesland werken met vakkundige scanners. Jaarlijks worden ongeveer 9.000 – 10.000 dieren gescand door ons. Wij streven net als u naar een zo snel mogelijk optimaal resultaat. Voor u is vooral van belang om zo snel mogelijk zekerheid te hebben of uw koe drachtig is of niet. Scannen biedt hierbij de meeste zekerheid of een dier drachtig is of niet. Via echoscopie kunt u samen met de scanner op het beeldscherm van ons scanapparaat zien of de koe drachtig is of niet, dit is mogelijk vanaf 30 dagen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten scannen op dracht kost 3,25 per koe bij 10 of meer koeien rekenen wij geen voorrijkosten.

Scannen de manier om snel zekerheid te hebben over de dracht van uw veestapel!! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kantoor 0514 – 58 24 53

Germ Hoekstra 06-24135155